Hac vizelerini satmanın hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Abdurrahman el-Berrâk’ın cevapladığı sorunun metni şöyledir: «Zorla çıkarılabilen hac vizelerini satmanın hükmü nedir?».

Görüşün Bizim İçin Önemli