Hac vizelerini satmanın hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Abdurrahman el-Berrâk’ın cevapladığı sorunun metni şöyledir: «Zorla çıkarılabilen hac vizelerini satmanın hükmü nedir?».

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Hac vizelerini satmanın hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Abdurrahman el-Berrâk

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2012 - 1433

  ﴿ حكم بيع تأشيرات الحج ﴾

  « باللغة التركية »

  عبد الرحمن البراك

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2012 - 1433

  Soru:

  Zorla çıkarılabilen hac vizelerini satmanın hükmü nedir?

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  "Bir insanın kendisi hac yapma niyetinde olmadığı halde hac vizesini alması câiz değildir. Dolayısıyla bir kimse kendisi hac yapma niyetinde olmadığı halde hac vizesini alır ve sonra bundan vazgeçerse, hac vizesini elde etmek için harcadığı masrafın üzerinden başka bir ücretle satamaz.Bunun anlamı; bu kimsenin, zayıf müslümanları ve hac yapma gayretinde olan kimseleri sömürerek hac vizelerini bir ticâret aracı edinmesi câiz değildir. Aksine müslümanın, hayırda yardımcı olması, müslüman kardeşlerine yardım etmesi ve müslümanları sömürmemesi gerekir.

  Allah Teâlâ en iyi bilendir."

  & & & & & &

  Bilimsel kategoriler: