Sınırlarını bilemediği için Müzdelife’nin dışında geceleyen kimseye ne gerekir?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: Sınırlarını bilemediği için Müzdelife’nin dışında geceleyen kimseye ne gerekir?

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Sınırlarını bilemediği için Müzdelife’nin dışında geceleyen kimseye ne gerekir?

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2012 - 1433

  من بات خارج مزدلفة جهلاً بالحدود فماذا عليه؟

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2012 - 1433

  Soru

  Sınırlarını bilemediği için Müzdelife’nin dışında geceleyen kimseye ne gerekir?

  Cevap

  İlim ehline göre bu kimse, haccın vâciplerinden birisini terk ettiği için fidye olarak bir koyun veya keçi kesmesi ve etini Mekke’nin fakirlerine dağıtması gerekir.

  Bu münasebetle hacı kardeşlerime Arafat ve Müzdelife’nin sınırlarına dikkat etmelerini hatırlatmak isterim. Zirâ birçok insan, Arafat’ta Arafat sınırlarının dışında konaklamakta ve güneş batıncaya kadar orada kalmaktadırlar. Daha sonra Arafat’a girmeden oradan ayrılmaktadırlar.Bu kimseler Arafat’a girmeden ayrıldık-ları zaman hac yapmadan ayrılmış olmaktadırlar. Bu sebeple insanın Arafat’ın sınırlarını araştırması ve bu sınırları öğrenmesi gerekir.

  Allah’a hamd olsun ki Arafat'ın sınırları dikili taşlarla belirlenmiştir.

  & & & & & &

  Bilimsel kategoriler: