Bir kimse, İfrad haccı yapar da Kudüm tavafından sonra sa’y yaparsa, İfâda tavafından sonra sa’y yapması gerekir mi?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: Bir kimse, İfrad haccı yapar da Kudüm tavafından sonra sa’y yaparsa, İfâda tavafından sonra sa’y yapması gerekir mi?

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Bir kimse, İfrad haccı yapar da Kudüm tavafından sonra sa’y yaparsa, İfâda tavafından sonra sa’y yapması gerekir mi?

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2012 - 1433

  من حج مفرداً وسعى بعد طواف القدوم فهل عليه سعي بعد طواف الإفاضة؟

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2012 - 1433

  Soru

  Bir kimse, İfrad haccı yapar da Kudüm tavafından sonra sa’y yaparsa, İfâda tavafından sonra sa’y yapması gerekir mi?

  Cevap

  Bu kimsenin İfâda tavafından sonra sa’y yapması gerekmez.Zirâ İfrad haccı yapan kimse,Kudüm tavafını ve Kudüm tavafından sonra da sa’yı yaparsa,bu sa’y, haccın sa’yı olur.Artık İfâda tavafından sonra bir daha tavaf yapmaz.

  & & & & & &

  Bilimsel kategoriler: