İslam’ı Kabulde Zorlama Yoktur

Tanımlama

Bazı arkadaşlar şöyle diyorlar: İslam’a girmeyen kimse hür sayılır ve Müslüman olmaları içinde zorlanmazlar. Bu sözlerine delil olarak da Allah Azze ve Celle’nin şu âyetlerini delil olarak getiriyorlar: «Sen, insanları mü’min oluncaya kadar zorlayıp duracak mısın?» (Yunus: 99) «Dînde zorlama yoktur.» (Bakara: 256) Bu konudaki görüşünüz nedir?

Görüşün Bizim İçin Önemli