"Tesadüfen" kelimesini kullanmanın hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:" "Tesadüfen" kelimesini kullanma konusunda görüşünüz nedir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  "Tesadüfen" kelimesini kullanmanın hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  حكم استعمال كلمة صدفة

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru:

  "Tesadüfen" kelimesini kullanma konusunda görüşünüz nedir?

  Cevap:

  Bu sözdeki görüşümüz; bunu söylemekte bir sakınca olmadığıdır.Bu konu, insanlar arasında bilinen bir şeydir.

  Zannedersem içinde: "Biz Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’e tesadüf ettik/rastladık" ve "Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bize tesadüf etti/rastladı" gibi, bu tabirin geçtiği birçok hadîs vardır. Fakat şu anda bu konuda aklıma belirli bir hadîs gelmedi.[1]

  Rastlamak ve tesadüf etmek, insanın fiiline göre tabii bir durumdur. Çünkü insan gaybı bilmediği için hissetmeyen öncesi olmaksızın ve beklemeksizin aniden bir şeyle karşılaşabilir. Fakat Allah’ın fiiline göre böyle bir şey meydana gelmez. Çünkü Allah katında her şey bilinmektedir. Her şey Allah tarafından takdir edilmiştir. Allah’a göre hiçbir şey tesadüf olarak meydana gelmez. Fakat bana ve sana göre birbirimizle randevusuz, bilmeden ve öncesi olmadan karşılaşabiliriz.Buna tesadüfen denilir. Tesadüfen karşılaştık demekte de bir sakınca yoktur.Fakat Allah’ın fiiline göre böyle bir şeyin meydana gelmesi imkânsızdır ve câiz değildir.

  & & & & & &

  [1] Buhârî,"Kitâbu’n-Nafakat,Bâbu Ameli’l-Mer’eti fi Beyti Zevcihâ",hadis no:5361.Müslim, "Kitâbu Fadli’s-Sahâbe", hadis no: 4491 ve 4496

  Bilimsel kategoriler: