Hristiyanlığa, Mesîhîlik denilmesinin ve Hristiyana da Mesîhî denilmesinin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:" Hristiyanlığa, Mesîhîlik denilmesi ve hristiyana da Mesîhî denilmesi doğru mudur?"

Görüşün Bizim İçin Önemli