Kusuf ve Husuf Namazının Hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:"Güneş tutulması (kusuf) ve ay tutulması (husuf) namazının hükmü nedir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Kusuf ve Husuf Namazının Hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  حكم صلاة الكسوف والخسوف

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru:

  Güneş tutulması (kusuf) ve ay tutulması (husuf) namazının hükmü nedir?

  Cevap:

  Ay ve güneş tutulması namazı âlimlerin cumhuruna göre müekked sünnettir, farz değildir. Şüphesiz Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu namazı emretmiş, güneş tutulunca bu namaza sığınmış ve alışılmışın dışında çok büyük bir namaz kıldırmıştı.

  Bazı ilim ehli bu namazın farz-ı ayın veya farz-ı kifâye olduğu görüşündedirler. Bununla ilgili olarak Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in emrini delil göstermişlerdir. Emirde asıl olan farziyettir.Bu emrin, bu namazın önemine delâlet eden karinelerle kuşatılmış olması da farz oluşunun delilidir. Sebepleri gerçekleşen bir cezaya karşı Allah’ın bir uyarısı olduğu için, sebebi gerçekleşen ve Allah’ın uyardığı bu ceza sebebiyle Allah’a yalvarıp yakarmaları kullara gerekli olmuştur.

  Şüphesiz bu görüş, aklî ve naklî delili yönünden kuvvetli bir görüştür ve en azından bu namaz farz-ı kifâyedir. Bizim bu konudaki görüşümüz budur. Âlimlerin cumhurunun görüşüne gelince, onların bu namazı farz olmaktan çıkaracak bir delilleri yoktur. Sadece bir adam Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’e:

  "Benim beş vakit namazdan başka bir yükümlü-lüğüm var mı? diye sorduğu zaman onun:

  -Hayır, ancak nafile namaz kılabilirsin"[1] demesi vardır.

  Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in bu sözü, farz kılan bir sebep olduğu zaman beş vakit namazdan başka bir namazın farz olmayacağını göstermez.

  Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in: "Hayır" demesi, gece ve gündüz devamlı tekrar eden beş vakit namaz gibi bir namaz yoktur anlamına gelir. Bir sebebe bağlı olan namazlara gelince, bu hadis, bu namazların farz oluşunu ortadan kaldırmaz.

  Sözün özü; bizim görüşümüze göre ay ve güneş tutulması namazı ya farz-ı ayındır veya farz-ı kifâyedir.

  & & & & & &

  [1] Buhârî, "Kitâbu’l-Îmân, Bâbu ez-Zekâtu Mine’l-İslâm", hadis no: 46. Müslim,"Kitâbu’l-Îmân,Bâbu Beyânu’s-Salâvati’l-leti Hiye Ehadu Erkâni’l-İslâm", hadis no: 11.

  Bilimsel kategoriler: