Ramazan orucunun kazasının hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:" Ramazan’dan kazaya kalan orucun kazasının hükmü nedir? Ramazan orucunun kazası ne zaman olmalıdır?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  RAMAZAN ORUCUNUN KAZASININ HÜKMÜ

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  ﴿ حكم قضاء الفائت من رمضان ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru:

  Ramazan'dan kazaya kalan orucun kazasının hükmü nedir?

  Ramazan orucunun kazası ne zaman olmalıdır?

  Cevap:

  Ramazan orucunu hemen kaza etmeye çalışmak, onu ertelemekten daha faziletlidir.Çünkü insan, başına ne geleceğini bilemez.Üzerindeki kaza borcunu geciktirme-den hemen kaza etmesi, daha basiretli ve hayra karşı daha istekli ve gayretli olması demektir.

  Şayet Âişe’nin -Allah ondan râzı olsun-:

  "Üzerimde Ramazan'dan oruç borcu bulunurdu. Bunu ancak Şaban ayında kaza edebildim."

  Sözü olmasaydı, Ramazan orucunu hemen kaza etmenin farz olduğunu söylerdik.

  Bu hadis, Ramazan'dan oruç borcu bulunan kimsenin bunu ikinci Ramazan'a kadar geciktirmesinin câiz olmadığının delilidir.

  Üzerinde kaza borcu bulunan bir kimsenin, bunu mazeretsiz olarak diğer Ramazan'a kadar ertelemesi câiz değildir.

  Nitekim bir kimsenin hastalığı devam eder de orucunu kaza edemezse veya çocuğunu emziren bir kadın (emzirmekten dolayı) orucunu kaza edemezse, geçirmiş olduğu Ramazan orucunu ikinci Ramazan'dan sonraya ertelemesinde bir sakınca yoktur."[1]

  & & & & & &

  [1] Muhammed b. Salih el-Useymîn, "Fıkhu'l-İbâdât", s: 201

  Görüşün Bizim İçin Önemli