ORUÇLUNUN ORUCUNU HAFİFLETECEK ŞEYLERİ ARAMASININ HÜKMÜ

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:"Oruçlu, kendi sıcak ülkesinden serin bir ülkeye veya gündüz süresinin kısa olduğu bir ülkeye yolculuk yaparsa hüküm ne olur?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  ORUÇLUNUN ORUCUNU HAFİFLETECEK ŞEYLERİ ARAMASININ HÜKMÜ

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  ﴿ حكم تحري الصائم ما يخفف صومه ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru:

  Oruçlu,kendi sıcak ülkesinden serin bir ülkeye veya gündüz süresinin kısa olduğu bir ülkeye yolculuk yaparsa hüküm ne olur?

  Cevap:

  Gücü ve imkânı yetiyorsa, bunu yapmasında bir sakınca yoktur.Çünkü bu, kendisi ibâdetin üzerindeki yükünü hafifleten şeylerdendir.İbâdetin yükünü hafifleten şeyleri yapmak arzu edilen bir şeydir.

  Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- oruçlu iken susuzluktan veya sıcaktan dolayı başına su dökerdi.

  İbn-i Ömer -Allah ondan ve babasından râzı olsun- oruçlu iken elbisesini ıslatırdı.

  Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- nakledildiğine göre onun evinde bir su havuzu vardı ve oruçlu iken bu havuza inerdi.

  Bütün bunlar, ibâdetin yükünü hafifletmek içindir. İbâdet kişiye hafiflediği zaman onu daha canlı ve zinde yapar, huzur içinde ve rahat bir şekilde yapar.

  Bunun içindir ki Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-bir kimsenin idrarına sıkışık iken namaz kılmasını yasaklamıştır.

  Nitekim O şöyle buyurmuştur:

  "Yemek hazır iken ve abdestine daralmışken namaz kılınmaz."

  Bütün bunlar, insanın Rabbine karşı daha rahat ve huzurlu bir şekilde ibâdetini edâ etmesi içindir.

  Buna göre oruçlunun klimanın yanında, serin bir odada ve benzeri bir yerde kalmasında bir engel yoktur. [1]

  & & & & & &

  [1] Muhammed b. Salih el-Useymîn'in Fetvâları, c: 1, s: 505-506

  Bilimsel kategoriler: