Fıtır sadakasını, beş sınıfın dışındaki yiyeceklerden vermenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Bazı âlimler, fitre verilecek ürün çeşitleri nasla (hadisle) belirlendiği için pirinçten fitre verilmesi câiz değildir, diyorlar.Sizin bu konudaki görüşünüz nedir?"

Görüşün Bizim İçin Önemli