Sadaka niyetiyle Fıtır sadakasını fazla vermenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Sadaka niyetiyle fıtır sadakasını fazla vermek câiz midir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Sadaka niyetiyle Fıtır sadakasını fazla vermenin hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  ﴿ حكم الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru:

  Sadaka niyetiyle fıtır sadakasını fazla vermek câiz midir?

  Cevap:

  Evet, bir kimsenin fıtır sadakasını artırması ve vâcip olandan fazlasına nâfile sadaka diye niyet etmesi câizdir. Bundan dolayı günümüzde bazı kimseler, örneğin on kişilik fitre vermeleri gerekiyorsa on kişiden fazlasının fitresini karşılayan bir çuval pirinç satın almakta, kendisi ve âile fertlerinin fitresi olarak hepsini vermektedir. Eğer bu çuvalın, ödemesi gereken Fıtır sadakasının miktarını veya fazlasıyla karşılayacağından emin ise, bu câizdir. Çünkü Fıtır sadakasının ölçüsü, ancak bilinen miktarıyla vâciptir. Miktarın bu çuvalda gerçekleştiğini bilir ve bunu fakire verirsek, bunda bir sakınca yoktur.

  & & & & & &

  Görüşün Bizim İçin Önemli