Sadaka niyetiyle Fıtır sadakasını fazla vermenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Sadaka niyetiyle fıtır sadakasını fazla vermek câiz midir?"

Görüşün Bizim İçin Önemli