Vekilin, zekâtı dağıtmayıp kendisine almasının hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Fakir birisi, zengin bir arkadaşının zekâtını ben bunu dağıtacağım diye alıp, sonra bunu kendisi alırsa, bunun hükmü nedir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Vekilin, zekâtı dağıtmayıp kendisine almasının hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  ﴿ حكم تصرف الوكيل في الزكاة وأخذها لنفسه ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru:

  Fakir birisi,zengin bir arkadaşının zekâtını ben bunu dağıtacağım diye alıp, sonra bunu kendisi alırsa, bunun hükmü nedir?

  Cevap:

  Bu ona haramdır.Çünkü arkadaşı ona, başkasına dağıtsın diye vekâlet vermiştir. O ise bunu kendisine almıştır. İlim ehli, vekilin, vekil şeyde kendisi için bir tasarrufta bulunmasını câiz görmemişlerdir. Buna göre bu şahsın aldığı şeyi kendisi için de kullanacağını daha önceden arkadaşına açıklaması gerekir. Eğer o buna izin verirse, kendisine de alabilir. İzin vermezse, kendisi için aldığı şeyi arkadaşının zekâtını ödemek için tazmin etmesi gerekir.

  Bu münasebetle ben bazı câhil insanların içine düştükleri bir duruma da dikkat çekmek istiyorum. O da şudur:

  Bir kimse fakir olduğu için zekât alıyor. Sonra Allah Teâlâ onu zengin ediyor ve fakirlikten kurtarıyor. Fakat insanlar ona hala fakirdir diye zekât vermeye devam ediyorlar, o da almaya devam ediyor.İnsanlardan öyleleri var ki bunlar zekâtı alıp yiyorlar ve ben kimseden isteme-dim ki bu bana Allah’ın gönderdiği bir rızıktır, diyorlar.Bu haramdır.Çünkü Allah’ın zengin ettiği kimsenin zekâttan bir şey alması haramdır.

  Kimisi de zekâtı alıyor, sonra da zekât sahibinin vekâleti olmadan onu başkasına veriyor. Bu da haramdır. Birincisinin altında bile olsa bu şekilde tasarruf etmesi helal değildir. Fakat bunu yapması ona haramdır. Tasarruf izni vermediği zaman sahibine zekâtı tazmin etmesi gerekir.

  & & & & & &

  Görüşün Bizim İçin Önemli