Zekâtı, yakın akrabaya vermenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Yakın akrabaya zekât vermenin hükmü nedir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Zekâtı, yakın akrabaya vermenin hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  ﴿ حكم دفع الزكاة للأقارب ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru:

  Yakın akrabaya zekât vermenin hükmü nedir?

  Cevap:

  Bu konudaki kural şudur:

  Zekât verecek kimsenin bakmakla yükümlü olduğu bir yakınına, üzerindeki nafaka yükümlülüğünün kalkma-sına sebep olacak zekâtı vermesi câiz değildir. Bakmakla yükümlü olmadığı bir yakını ise ve zekât almayı da hak ediyorsa o yakınına zekât vermesi câizdir.

  Mesela erkek evladı olan bir kardeşi varsa; erkek evladı olan kardeşinin geçimini sağlamak yükümlülüğü yoktur.Çünkü oğulları olduğu için ona mirasçı olamaz.Bu durumda zekât almayi hak edıyorsa, o kardeşine zekât verebilir. Aynı şekilde bir insanın geçimlerini sağlamak için zekât almaya ihtiyacı olmayan yakınları var, fakat bu yakınlarının borcu varsa, bunlar babası veya oğlu veya kızı veya annesi bile olsa, ödemeleri gereken borç eksik nafakadan kaynaklanmadığı sürece onların borçlarını zekât ile ödemek câizdir.

  Buna bir örnek verelim:

  Bir adamın oğlu trafik kazası geçirdi ve tazminat ödemek zorunda kaldı. Elinde de bu tazminatı ödeyecek parası da yoksa, oğlun ödeyeceği bu tazminatı babanın zekâtından ödemesi câizdir. Çünkü bu tazminatın sebebi nafaka değildir, yani baba oğlunun geçimini sağlamadığı için borçlanmış değildir. Zekât sebebi olmaksızın ödeme yapması gerekmeyecek yakınına zekât veren herkesin durumu böyledir. Bunun zekattan karşılanması câizdir.

  & & & & & &

  Bilimsel kategoriler: