Zekâtı, farz olduğu yerden başka bir yere nakletmenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Zekâtı, farz olduğu yerden başka bir yere nakletmenin hükmü nedir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Zekâtı, farz olduğu yerden başka bir yere nakletmenin hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  ﴿ حكم نقل الزكاة من مكان وجوبها ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru:

  Zekâtı, farz olduğu yerden başka bir yere nakletmenin hükmü nedir?

  Cevap:

  Eğer bu konuda fayda varsa, bir kimsenin zekâtını bir memleketten başka bir memlekete nakletmesi câizdir. Bir kimsenin bulunduğu memleketten başka bir memle-kette zekât almaya layık akrabaları varsa, zekâtını onlara göndermesinde bir sakınca yoktur.

  Yine aynı şekilde yaşam seviyesi yüksek bir yerde olur da zekâtını halkı daha fakir olan bir memlekete gönderirse, bunda da bir sakınca yoktur. Ancak zekâtı bir memleketten başka bir memlekete nakletmede bir fayda yoksa, zekâtın nakledilmemesi gerekir.

  & & & & & &

  Bilimsel kategoriler: