Sadaka ve zekâtlar sadece Ramazan’da mı verilir?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Sadaka ve zekâtlar sadece Ramazan’da mı verilir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Sadaka ve zekâtlar sadece Ramazan'da mı verilir?

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  ﴿ هل الصدقات والزكوات مختصة برمضان؟ ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru:

  Sadaka ve zekâtlar sadece Ramazan'da mı verilir?

  Cevap:

  Sadakalar sadece Ramazan'a özel bir ibâdet değildir. Aksine sadaka her zaman müstehap ve meşrudur.Zekâta gelince, insan, malının üzerinden bir tam yıl geçmişse, Ramazan'ı beklemeden zekâtını çıkarıp vermesi gerekir. Ancak Ramazan ayı yakın olduğu zaman -mesela Şaban ayında bir seneyi doldurması gibi- Ramazan'ı beklerse, bunda bir sakınca yoktur. Fakat zekâtının yılı mesela Muharrem ayında tamam olmuşsa, zekâtını Ramazan'a ertelemesi câiz değildir. Fakat Muharrem’den önceki Ramazan'da vermesi câizdir, bunda bir sakınca yoktur. Farz olduğu vakitten sonraya bırakılması câiz değildir. Çünkü bir sebebe bağlı olan farzların sebep bulunduğu anda yerine getirilmesi gerekir, sonraya ertelenmesi câiz değildir. Üstelik bir kimse, zekâtını ertelediği zaman onu ileride ödeyebilme garantisi yoktur.Ertelediği vakte kadar hayatta kalabilme garantisi de yoktur ve ölebilir.O zaman zekât zimmetinde bir borç olarak kalır. Vârisleri de onun borçlu olduğunu bilmeyebilirler ve ödemeyebilirler. Kişinin zekâtı çıkarıp vermede tembellik gösterdiği zaman zekâtının ödenmesini engellemesinden korkulan daha başka pek çok sebep vardır.

  Sadakaya gelince, bunun belli bir vakti yoktur. Yılın her günü sadaka verme vaktidir.Fakat insanlar sadaka ve zekâtlarını Ramazan'da vermeyi tercih ederler.Çünkü Ramazan faziletli bir zamandır. Cömertlik ve iyilik yapma zamanıdır. Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- insanların en cömerdi idi ve Ramazan'da Cebrail ile buluşup da karşılıklı birbirlerine Kur’ân okudukları zaman daha da cömert olurdu. Fakat bilmemiz gerekir ki, Ramazan'da zekât ve sadakanın fazileti vakitle ilgili bir fazilettir.Ondan daha faziletli başka bir zaman olmadığın-dan dolayi Ramazan'da zekât ve sadaka vermek diğer vakitlerde vermekten faziletli olur. Ramazan'ın dışında başka bir vakitte fakirlerin zekât ve sadakaya daha çok ihtiyaçlarının olması gibi zekât ve sadaka vermeyi daha faziletli kılacak başka bir sebep olduğu zaman ise bunları Ramazan’a ertelemek doğru olmaz. Aksine zekât ve sadaka vermek için fakirlere en yararlı olacak vakit ve zamanı gözetmek ve o zaman vermek gerekir.

  Fakirler genellikle Ramazanın dışındaki zamanlarda Ramazan'dakinden daha fazla muhtaç durumda olurlar. Çünkü Ramazan'da sadakalar ve zekâtlar çoğalır. Fakirler de verilenlerden kendilerine yetecek ve muhtaç duruma düşmekten koruyacak kadar imkâna kavuşurlar.Fakat yılın diğer günlerinde şiddetli bir fakirliğe düşerler. Zekât ve sadaka verecek kişinin bu durumu gözetmesi ve zamanın faziletini diğer faziletlerin hepsinin önüne geçirmemesi gerekir.

  & & & & & &

  Bilimsel kategoriler: