Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Kişinin hayatta iken kendisinin yaptığı hayırlar mı, yoksa öldükten sonra âilesinin onun adına yaptığı hayırlar mı sadakayı cariyedir?"

Görüşün Bizim İçin Önemli