Sadaka-i Câriye ölümden önce mi, yoksa ölümden sonra mı olur?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Kişinin hayatta iken kendisinin yaptığı hayırlar mı, yoksa öldükten sonra âilesinin onun adına yaptığı hayırlar mı sadakayı cariyedir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Sadaka-i Câriye ölümden önce mi, yoksa ölümden sonra mı olur?

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  ﴿ هل الصدقة الجارية تكون قبل الموت أم بعد الموت؟ ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru:

  Kişinin hayatta iken kendisinin yaptığı hayırlar mı, yoksa öldükten sonra âilesinin onun adına yaptığı hayırlar mı sadakayı cariyedir?

  Cevap:

  Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in:

  (( إِذاَ ماَتَ اْلإِنْساَنُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جاَرِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صاَلِحٍ يَدْعوُ لَهُ.)) [ رواه مسلم ]

  "İnsan öldüğü zaman, amelinin sevabı kesilir. Ancak (hayrın devamlı olması ve faydasının kesilmemesi sebebiyle) şu üç şeyin sevabı kesilmez: Sadaka-i Câriye (müslümanların yararlanması için bir şeyi Allah rızâsı için vakfetmek gibi), faydalı ilim (insanlara Allah rızâsı için dînî ilimleri öğretmek veya bunun için kitap yazmak gibi), kendisine duâ eden hayırlı evlât (insan vefat ettikten sonra arkasında kendisine rahmet ve mağfiretle duâ eden birisini bıraktığı zaman, o evlâdın duâsı yabancı bir kimsenin duâsından daha çok kabûle şayandır)."[1]

  Sözünden anlaşılan anlam, ölümünden evlâdının onun için yaptığı hayırlar değildir, aksine ölünün bizzat kendisinin yaptığı hayırlardır. Çünkü Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-: "...kendisine duâ eden hayırlı evlât." sözüyle zaten evladın yapacağı şeyi de açıklamıştır.Buna göre insan bir şeyi vasiyet ettiği zaman veya bir şey vakfettiği zaman bu, sadaka-i câriye olur. Çünkü o vefatından sonra bunlardan (sevap olarak) yararlanır. İlim de böyledir.İlim de onun dünyadaki kazancıdır.Kendisine arkasından duâ ettiği zaman evlat da böyledir.Bu sebeple eğer bize: Babam için iki rekât namaz kılmam mı daha faziletlidir, yoksa kendim için iki rekât namaz kılıp babam için duâ etmem mi daha faziletlidir? diye sorulmuş olsaydı, kendin için iki rekât namaz kılman ve baban için duâ etmen daha faziletlidir derdik. Çünkü Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-:"...kendisine duâ eden hayırlı evlât." sözüyle bizi yönlendirdiği şey budur. Kendisi için namaz kılan veya başka bir amel işleyen evlât dememiştir.

  & & & & & &

  [1] Müslim, Kitâbu’l- Vasiyye, Bâbu Mâ Yelhaku’l-İnsane mine’s-Sevabi Ba’de Vefatih; hadis no:1631