Ölünün vasiyet ettiği üçte birlik mala ve yetimlerin parasına zekât gerekir mi?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Elinde bir mirastan ölünün vasiyet ettiği üçte birlik mal ve yetimlerin parası bulunan bir kimse var.Bu mal ve paraya zekât vermek gerekir mi?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Ölünün vasiyet ettiği üçte birlik mala ve yetimlerin parasına zekât gerekir mi?

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  ﴿ هل تجب الزكاة في ثلث الميت ودراهم الأيتام؟ ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru:

  Elinde bir mirastan ölünün vasiyet ettiği üçte birlik mal ve yetimlerin parası bulunan bir kimse var.

  Bu mal ve paraya zekât vermek gerekir mi?

  Cevap:

  Ölünün vasiyet ettiği üçte birlik malda zekât yoktur (ondan zekât alınmaz). Çünkü onun sahibi yoktur. O sadece hayır yollarında harcanmak için ayrılmıştır. Yetimlerin parasına gelince, onların zekâtını vermek gerekir.Bu zekâtı, yetimlerin velisi olan kimse, onlar adına çıkarıp verir. Çünkü ilim ehlinin görüşlerinden doğru olanına göre zekâtta buluğa erme ve akıllı olma şartı yoktur. Çünkü zekât malda farzdir.

  & & & & & &