Özel araca zekât gerekir mi?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Özel araçların zekâtı var mıdır?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Özel araca zekât gerekir mi?

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  ﴿ هل على السيارة الخاصة زكاة؟ ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru:

  Özel araçların zekâtı var mıdır?

  Cevap:

  Özel araçların zekâtı yoktur.Ziynet eşyası olan altın ve gümüşün dışında insanın kendisinin kullandığı hiçbir şeyin zekâtı yoktur. Bu ister otomobil veya deve olsun, isterse traktör veya başka bir şey olsun.

  Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

  (( لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فيِ عَبْدِهِ وَفَرِسِه صَدَقَةٌ.))

  [ رواه البخاري ومسلم ]

  "Müslümanın kölesi ve atında zekât yoktur."[1]

  & & & & & &

  [1]Buhârî, Kitâbu’z- Zekât, Bâbu Leyse ale’l-Muslimi fi Abdihi Sadaka, hadis no: 1464. Müslim, La Zekâte ale’l-Muslimi fi Abdihi ve Ferasih, hadis no: 982.

  Bilimsel kategoriler: