Zekâtı, veren kimseye hediye etmenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Bir kimse, zekâtını hak eden birisine verdikten sonra zekâtı alan kişi de bunu kendisine hediye ederse, bunu kabul edebilir mi?"

Download

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli