Yılın yarısını yemle beslenerek geçiren hayvanların zekâtı

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Yılın yarısını yemle beslenerek geçiren hayvanların zekâtı var mıdır?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Yılın yarısını yemle beslenerek geçiren hayvanların zekâtı

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  ﴿ زكاة المواشي التي تعلف نصف السنة ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru:

  Yılın yarısını yemle beslenerek geçiren hayvanların zekâtı var mıdır?

  Cevap:

  Yılın yarısının tamamını -ağılda- yemle beslenerek geçiren hayvanların zekâtı yoktur. Çünkü hayvanlar ancak sâime oldukları zaman zekâta tabi olurlar. Sâime, yılın tamamını veya yarıdan fazlasını meralarda Allah Teâlâ'nın bitirdiği bitkileri otlayarak geçiren hayvan demektir. Yılın bir kısmını veya yarısını -ağılda- yemle beslenerek geçiren hayvanlara gelince, bunlarda zekât yoktur. Ancak bunlar ticaret amacıyla besleniyorsa, o zaman ticaret mallarının zekât hükmüne tâbi olrlar. Böyle oldukları zaman bunların kıymetleri her yıl eşit bir şekilde takdir edilir, sonra bu kıymetin kırkta biri yani yüzde iki buçuğu zekât olarak çıkarılıp verilir.

  & & & & & &

  Bilimsel kategoriler: