Şehâdet Kelimesinin Dindeki Yeri Nedir?

Ayrıntılı açıklama

Cevap:
Kul onları söylemeden dine girmiş olmaz.

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

"Mü'minler ancak o kimselerdir ki onlar Allah'a ve Rasûlüne iman ederler." (en-Nur, 24/62 ve el-Hucurat, 49/15)

Peygamber Aleyhisselam da şöyle buyurmaktadır:

"Ben insanlarla Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah olmadığına, Muhammed'in O'nun kulu ve Rasûlü olduğuna şehadet getirinceye kadar savaşmakla emrolundum."

Hadisi ile bunun dışında daha pekçok hadis buna delildir.

Görüşün Bizim İçin Önemli