Müekked sünnetlerin vakti geçtiği zaman kaza edilmesinin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Revatip (müekked) sünnetlerin vakti geçtiği zaman kaza edilir mi?"

Görüşün Bizim İçin Önemli