Kunut duâsı sırasında elleri kaldırmanın hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Kunut duâsı sırasında ellerin kaldırılması sünnet midir? Deliliyle birlikte zikreder misiniz?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Kunut duâsı sırasında elleri kaldırmanın hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2014 - 1436

  ﴿ حكم رفع اليدين عند دعاء القنوت ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2014 - 1436

  Soru:

  Kunut duâsı sırasında ellerin kaldırılması sünnet midir? Deliliyle birlikte zikreder misiniz?

  Cevap:

  Evet, kunut duâsı sırasında insanın ellerini kaldırması sünnettir. Çünkü Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in, felaket zamanlarında farz namazlarda kunut yaptığında ellerini kaldırdığı rivâyet edilmiştir.Yine sahih olarak rivâyet olunduğuna göre mü’minlerin emiri Ömer b. Hattab -Allah ondan râzı olsun- da vitir namazının kunutunda ellerini kaldırmıştır. Ömer -Allah ondan râzı olsun-, kendisine uymamızın emredildiği Raşit halifelerden birisidir.

  Buna göre ister imam olsun, ister imama uyan olsun, isterse tek başına namaz kılsın, vitir kunutunda ellerin kaldırılması sünnettir. Sen de ne zaman kunut yaparsan, ellerini kaldır.

  & & & & & &

  Bilimsel kategoriler: