Kunut duâsı sırasında elleri kaldırmanın hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Kunut duâsı sırasında ellerin kaldırılması sünnet midir? Deliliyle birlikte zikreder misiniz?"

Download

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli