Kâfirlerin bayramlarını kutlamanın haram oluşu

Tanımlama

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi âlimlerinin cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Doğum gününü kutlama gibi, gayr-i müslimlerin bayramlarına katılmak câiz midir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Kâfirlerin bayramlarını kutlamanın haram oluşu

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2014 - 1436

  ﴿ تحريم الاحتفال بأعياد الكفار ﴾

  « باللغة التركية »

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2014 - 1436

  Soru:

  Doğum gününü kutlama gibi, gayr-i müslimlerin bayramlarına katılmak câiz midir?

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Müslümanın,kâfirlerin bayramlarına katılması,onunla sevinç ve mutluluk duyması, dînî veya dünyevî işlerini bırakması câiz değildir.Çünkü bu davranış; haram kılınmış olan Allah'ın düşmanlarına benzemeye çalışmak, onlarla birlikte bâtılda yardımlaşmak ve işbirliği yapmaktır. Oysa Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sâbit olduğuna göre o şöyle buyurmuştur:

  (( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.)) [ رواه أبو داود وأحمد ]

  "Her kim, bir topluluğa (kavme) benzerse (onların giyindiği gibi giyinirse, gittiği yolda giderse ve onların işlediği fiilleri işlerse, günah ve sevap bakımından) o da onlardandır."[1]

  Allah Subhânehu ve Teâlâ da şöyle buyurmuştur:

  ﴿ ... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢ ﴾

  [ سورة المائدة من الآية: ٢]

  "(Ey mü'minler! Kendi aranızda) iyilik ve takvâda birbirinizle yardımlaşın.(Allah'a isyan ve haddi aşmak gibi) günah ve düşmanlıkta birbirinizle yardımlaşmayın. Allah’a karşı gelmekten sakının! Çünkü Allah’ın cezâsı çok çetindir."[2]

  Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye'nin -Allah ona rahmet etsin-'İktidâu's-Sırâti'l-Mustakîm' adlı kitabına dönmenizi tavsiye ederiz. Çünkü bu kitap, bu konuda çok faydalıdır.

  Muvaffakiyet, yalnızca Allah Teâlâ'dandır.

  Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin.[3]

  [1] İmam Ahmed, hadis no: 2/50. Ebu Davud, hadis no: 4/314. İbn-i Teymiyye, "İktidâu's-Sıratı'l-Mustakîm", c: 1, s: 279'da hadisinin senedinin ceyyid-iyi olduğunu söylemiştir. Suyutî de "el-Câmiu's-Sağîr", hadis no: 5893'de hadisin hasen olduğunu belirtmiştir.

  [2] Mâide Sûresi: 2

  [3] İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları, fetvâ no: 2540

  Kaynaklar:

  www.islamqa.info web sitesi

  Bilimsel kategoriler: