Oruç ve bayramların başlangıcını belirlemede ihtilafa düşmek

Tanımlama

Ramazan orucu ile mübarek Ramazan bayramının başlangıcını belirlemede müslüman âlimler arasında büyük bir ihtilaf vardır. Onlardan kimisi:
"Ramazan hilalini gördüğünüzde oruca başlayın, Şevval hilalini gördüğünüzde orucu bırakın (bayram yapın)."
Hadisine göre hareket etmekte, kimisi de astronomi âlimlerinin görüşlerine dayanmakta ve şöyle demektedir:
"Astronomi âlimleri, astronomi ilminde Kamerî ayların başlangıcını bilebilecekleri yüksek bir seviyeye ulaşmışlardır. Onlar buna dayanarak takvime uymaktadırlar."
Bu konuda fetva nedir?

Görüşün Bizim İçin Önemli