İspanya’da ikamet eden ve Suudi Arabistan ile birlikte oruca başlayıp onlarla birlikte bayram eden kimse

Tanımlama

Ben, Ramazan ayı girdiğinde İspanya’da ikâmet ediyordum. Orada hilalin görülüp görülmediğini araştıranlar yoktu.Bundan dolayı ben Suudi Arabistan ile birlikte oruca başladım ve onlarla birlikte bayram yaptım.
Bu yaptığım câiz midir?

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  İSPANYA’DA İKAMET EDEN VE SUUDİ ARABİSTAN İLE BİRLİKTE ORUCA BAŞLAYIP ONLARLA BİRLİKTE BAYRAM EDEN KİMSE

  مقيم في إسبانيا وصام وأفطر مع المملكة العربية السعودية

  باللغة التركية

  Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

  اسم المؤلف

  عبد العزيز بن بعد الله بن باز

  —™

  Çeviren

  Muhammed Şahin

  ترجمة

  محمد شاهين

  Gözden Geçiren

  Ali Rıza Şahin

  مراجعة

  علي رضا شاهين

  Soru:

  Ben, Ramazan ayı girdiğinde İspanya’da ikâmet ediyordum. Orada hilalin görülüp görülmediğini araştıranlar yoktu.Bundan dolayı ben Suudi Arabistan ile birlikte oruca başladım ve onlarla birlikte bayram yaptım.

  Bu yaptığım câiz midir?

  Cevap:

  Bahsettiğiniz şekilde Ramazan günlerinde İspanya’da ikâmet ettiğiniz için bizimle birlikte oruç tutmanız ve bizimle birlikte bayram yapmanızda size bir günah yoktur.

  Çünkü Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

  "Ramazan hilalini gördüğünüzde oruca başlayın, Şevval hilalini gördüğünüzde orucu bırakın (bayram yapın). Hava size kapalı olur da hilali göremezseniz, sayıyı (Şaban ayını) otuz güne tamamlayın."

  Bu hüküm, bütün ümmet için geçerlidir. Suudi Arabistan, şeriatı uygulamaya çalıştığı için uyulmaya daha layıktır. Allah Teâlâ, başarı ve hidâyetini arttırsın. Çünkü siz, İslâm ile hükmedilmeyen ve halkının İslâmî hükümlere önem vermediği bir ülkede bulunuyorsunuz.[1]

  & & & & & &

  [1] "Mecmû' Fetâvâ Abdulaziz b. Baz", c: 3, s: 177

  Bilimsel kategoriler: