Oruç konusundaki hükmünüz, hangi bölgede olursa olsun, sizinle beraber ikamet eden müslümanların hükmü gibidir

Tanımlama

Örneğin Ramazan ayı Suudi Arabistan’da Cumartesi günü, Cezayir’de pazar günü başlıyorsa, Cezayir’de yaşayan bir kimse, Suudi Arabistan ile birlikte oruca başlarsa, bu câiz midir, değil midir? Bu kimse, kimlerle bayram etmelidir? Çünkü Suudi Arabistan ile birlikte bayram yapsa, yaşadığı ülkedeki insanlar o gün oruç tutmaktadırlar. O gün oruç tutsa, birlikte oruca başladığı ülkede (Suudi Arabistan’da) o gün bayramdır?

Görüşün Bizim İçin Önemli