Bu kimsenin orucu tam mıdır?

Tanımlama

Bir kimse, 1983 yılı Haziran ayına denk gelen hicri 1403 yılı Ramazan orucunun ilk günü Pazartesi günü Fas’ta tuttu.11 Ramazan Perşembe günü umre yapmak için Mekke’ye gitti.Umresini yaptıktan sonra Ramazan’ın kalan kısmını da Mekke’de geçirmeye karar verdi.11 Temmuz 1983 Pazartesi günü Mekke’de Ramazan sona erince, Mekkelilerin 30 gün, kendisinin ise sadece 28 gün oruç tuttuğunu bildiği halde onlarla birlikte bayram yaptı. Bu kimsenin orucu tamam mıdır, yoksa 30 güne tamamlayıncaya kadar onlarla birlikte bayram yapmaması mı gerekirdi?
Bu konudaki görüşünüz nedir?

Görüşün Bizim İçin Önemli