Oruca başlarken ikamet ettiği yerin ru’yetini, bitirirken de geldiği yerin ru’yetini dikkate almak

Tanımlama

Ayın süresi genellikle 30 gün olduğuna göre, (bir kimse) Suudi Arabistan’da başladığı orucunu, Hindistan’a vardıktan sonra Şevval hilalinin,sadece Suudi Arabistan’da görülmesine göre mi tamamlaması gerekir, yoksa tuttuğu oruç 31 ve 32 güne ulaşsa bile ülkesindeki müslümanlarla birlikte mi oruca devam etmesi gerekir?
Bu iki günlük farkı, yolculuğu sırasında orucunu bozmuşsa, bayramdan sonra kaza etmesi gerekir mi,yoksa Hindistan’a vardıktan sonra oradaki müslümanlarla birlikte tuttuğu fazla oruç bu fark için yeterli olur mu?

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  ORUCA BAŞLARKEN İKÂMET ETTİĞİ YERİN RU’YETİNİ, BİTİRİRKEN DE GELDİĞİ YERİN RU’YETİNİ DİKKATE ALMAK

  العبرة في بدء الصيام في البلد الذي سافر منه وفي نهايته في البلد الذي قدم إليه

  باللغة التركية

  İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komisyonu

  اسم المؤلف

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  —™

  Çeviren

  Muhammed Şahin

  ترجمة

  محمد شاهين

  Gözden Geçiren

  Ali Rıza Şahin

  مراجعة

  علي رضا شاهين

  Soru:

  Ayın süresi genellikle 30 gün olduğuna göre, (bir kimse) Suudi Arabistan’da başladığı orucunu, Hindistan’a vardıktan sonra Şevval hilalinin,sadece Suudi Arabistan’da görülmesine göre mi tamamlaması gerekir, yoksa tuttuğu oruç 31 ve 32 güne ulaşsa bile ülkesindeki müslümanlarla birlikte mi oruca devam etmesi gerekir?

  Bu iki günlük farkı, yolculuğu sırasında orucunu bozmuşsa, bayramdan sonra kaza etmesi gerekir mi,yoksa Hindistan’a vardıktan sonra oradaki müslümanlarla birlikte tuttuğu fazla oruç bu fark için yeterli olur mu?

  Cevap:

  Oruca başlarken hangi ülkeden yola çıkmışsa, o ülkenin ru’yetini dikkate alır, orucun sonunda da geldiği ülkeyi dikkate alır. Eğer tuttuğu orucun toplamı 28 gün olursa, bir gün kaza etmesi gerekir. Çünkü kameri bir ay 29 günden az olmaz. Yolculuk yaptığı ülkeye vardığında orucunu 30 güne tamamlamış olsa ve bu ülkenin halkının da örneğin bir gün daha orucu kalmışsa, onlarla birlikte oruç tutması gerekir. Ta ki bayram günü onlarla birlikte bayram yapmış ve onlarla birlikte bayram namazını kılmış olsun.

  Başarı Allah’tandır.

  Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashabına salât ve selâm eylesin.[1]

  & & & & & &

  [1] "İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komisyonu Fetvâları", fetvâ no: 5084

  Bilimsel kategoriler: