Yabancı ülkelerdeki müslümanlar ve hilalin tespiti

Tanımlama

İslâmî olmayan bir ülkede ikâmet eden müslümanların Ramazan, Şevval ve Zilhicce hilallerini tespit edecek bir komisyon kurmaları câiz midir, değil midir?

Görüşün Bizim İçin Önemli