Mekke ve Medine’den Hutbeler

Tanımlama

Her Cuma günü Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî’nin minberlerinden okunan hutbelerin Türkçe çevirisidir.

Görüşün Bizim İçin Önemli