Kelime-i Tevhid’in Tefsiri – 03

Kelime-i Tevhid’in Tefsiri – 03

Konuşmacı :

Tanımlama

Bu derste Şeyhu’l-İslam Muhammed b. Abdilvehhâb -rahimehullah’ın - telifi olan Tefsiru Kelimeti’t-Tevhîd adlı eserin şerhi yapılmaktadır.

Görüşün Bizim İçin Önemli