Kelime-i Tevhid’in Tefsiri – 05

Kelime-i Tevhid’in Tefsiri – 05

Konuşmacı :

Tanımlama

Bu derste Şeyhu’l-İslam Muhammed b. Abdilvehhâb -rahimehullah’ın - telifi olan Tefsiru Kelimeti’t-Tevhîd adlı eserin şerhi yapılmaktadır

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz