Kıyâmetin büyük alâmetlerinden İsa -aleyhisselâm-’ın yeryüzüne inmesi

Kıyâmetin büyük alâmetlerinden İsa -aleyhisselâm-’ın yeryüzüne inmesi

Konuşmacı : Abdurrahman Kutluay

Tanımlama

Bu konferansta kıyâmetin büyük alâmetlerinden birisi olan İsa -aleyhisselâm-’ın yeryüzüne inmesi açıklanmaktadır.

Görüşün Bizim İçin Önemli