Kıyâmetin büyük alâmetlerinden Mesih Deccâl’in zuhur etmesi

Kıyâmetin büyük alâmetlerinden Mesih Deccâl’in zuhur etmesi

Tanımlama

Bu konferansta kıyâmetin büyük alâmetlerinden birisi olan Mesih Deccâl’in zuhur etmesi (ortaya çıkması) açıklanmaktadır.

Görüşün Bizim İçin Önemli