FİTNELERİN VE HALLERİN DEĞİŞİMİNDE MÜ’MİNLERİN ÖZELLİKLERİ

Tanımlama

Bu kitap, fitne ve hallerin değişmesinde mü’minlerin bazı özelliklerinin beyanını ihtiva etmektedir. Bu özellikler: Öfke ve acele davranmaktan uzak durmak, fetvâda yavaş davranıp onu ehline havale etmek, yumuşak davranmak, ağır olmak ve ağırbaşlı olmak, fitne zamanında sözbirliği etmek, emir sahiplerine itaat etmek, âlimlere saygı göstermek ve onların dîndeki konumlarını bilmek, geçmiş ümmetlerin tarihinden ibret ve dersler almak, taraflı medyaya güvenmemek, cihada çağrı konusunda müslüman devlet başkanının emrine sıkı sıkıya bağlı kalmak ve sahâbeyi -Allah onlardan râzı olsun- karalamaktan dile engel olmak ve onlara dil uzatmamak...

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz