İnsanlara ilim öğretmenin ve onları iyiliğe dâvet etmenin fazîleti (1. Bölüm)

İnsanlara ilim öğretmenin ve onları iyiliğe dâvet etmenin fazîleti (1. Bölüm)

Konuşmacı : Muhammed Şahin

Tanımlama

İnsanlara dînleriyle ilgili şeyleri öğretmek ve onları iyiliğe dâvet etmek, peygamberlerin yaptıkları ve Allah Teâlâ’nın kendilerini bunun için gönderdiği bir davranıştır ki bu, en büyük görevdir. Allah Teâlâ, bu görev için insanların en fazîletlisini seçmiştir. Bu sebeple Allah Teâlâ, bir kimseye insanlara dînlerini öğretmek ve onları iyiliğe yöneltmek için peygamberlerin yolunda yürümeyi muvaffak kılarsa, hiç şüphe yok ki o kimse, ilmin yayılması ve iyiliğin emredilip kötülükten alıkonulması gibi yeryüzünde iyiliğin meydana gelmesine ve Allah Teâlâ’nın insanlar üzerindeki huccetini ikâme etmesine vesîle olduğu için büyük bir iyiliğe nâil olmuş olur.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Kaynaklar:

Süley Semti İslâmî Dâvet Bürosu

Bilimsel kategoriler: