Categories

  • Татарча

    PDF

    Ураза тоту белән бәйле булган хокукый нигезләмәләр: әлеге буклет рус телендә, төзүчесе Хәйсәм Сәрхән. Әлеге буклетта автор фарыз һәм фарыз булмаган уразалар белән бәйле, шулай ук кайчан уразаны тоту тиешсез яки тыелган булуы хакындагы мөһим мәсьәләләрне яктырта. Буклетта фитр сәдәкасе һәм бәйрәм намазы белән бәйле булган мөһим хокукый нигезләмәләр һәм карарлар да урын алган.

  • Татарча

    PDF

    Мөселманның көндәлек зикерләре, бу буклетта мөселманнар тәүлек әйләнешендә әйтә торган дога зикерләр җыелган

feedback