Categories

معلومات المواد باللغة العربية

All items

Number of Items: 44

 • Татарча

  PDF

  Кабердә бирелүче өч сорау; Дүрт кагыйдә; Ислам диненнән чыгаручы гамәлләр: төзүчесе Хәйсәм Сәрхән, әлеге китап ошбу мәсьәләләрне яктырта: 1)Кабердә бирелүче өч сорау: Әлеге кыйммәте булмаган юллама һәр мөселман кешесе белергә тиешле һәм кабердә соралучы мөһим нигезләрне үз эченә ала. Шулай ук биредә Аллаһ безгә боерган гыйбадәтләрнең кайбер төрләре һәм динебезнең баскычлары хакында да мәгълүмат бар. 2) Дүрт кагыйдә: Тәүхид кагыйдәләрен һәм аның аңлатмасын, шулай ук мөшрикләр дәлил итеп китерә торган кайбер уйдырмалар һәм аларның кире кагу хакындагы мәсьәләләрне яктыртучы кыскача юллама. 3) Ислам диненнән чыгаручы гамәлләр: Әлеге кыскача трактатта мөселманның диненә зыян салучы кайбер куркыныч гамәлләр телгә алына. Куркыныч булуына карамастан, кешеләр нәкъ менә әлеге гамәлләрне ешрак кылалар. Мөселман кешесе бу хәтәр гамәлләрдән саклану йөзеннән әлеге юлламаны яхшылап өйрәнергә тиеш. Автор әлеге китапны игътибарны җәлеп итә торган итеп төзегән: ул схемалар һәм төрле таблицалар рәвешендә. Һәр юлламадан соң имтихан һәм тикшерү сораулары бирелгән. Китап кыскача булса да, аның җитешсез яклары юк, укучыны да ялыктырмый.

 • Татарча

  PDF

  Авторның үз аңлатмасы белән бик файдалы китап,ислам дине турында һәрбер мөселман белергә тиешле мәгълүмат тупланган.

 • Татарча

  PDF

  Аллаһ әйтте: «Мине итагатьлек белән зикер итегез! Мин сезне савап вә мәгьфират белән искә алырмын. Миңа шөкер итегез һәм көферлек кылмагыз».

 • Татарча

  MP4

  Лә иләһә илләЛлаһ кәлимәсенең мәгънәсе

 • Татарча

  PDF

  Description of the prophet prayer

 • Татарча

  PDF

  Аллаһ тәгалә һәрбер гасырда Коръәнгә вә Сөннәткә чакыручы һәм ширек вә мәҗүсилек нәҗесләреннән пакьләнергә, бидгать вә хорафат караңгылыгыннан яктылыкка чыгарга ярдәм итүче галимнәрне бар итте. Әбү Хәнифә ошбулардан иделәр. Алар барысы да Коръәнгә һәм Сөннәткә тынуга кирәклектә вә бу ике асылга хыйлаф иткән барча карашны калдыруда бердәм карашта иделәр.

 • Татарча

  MP4

  Кабердә соралачак өченче сорау

 • Татарча

  MP4

  Нәрсә ул Ислам

 • Татарча

  MP4

  Нәрсә ул тәүхид

 • Татарча

  MP4

  Дүрт мәсъәлә

 • Татарча

  PDF

  БӘХЕТЛЕ ТОРМЫШНЫҢ ФАЙДАЛЫ КАГЫЙДӘЛӘРЕ

 • Татарча

  LINK

  Islamhouse is the biggest website for Islamic dawah in world languages. It contains free items in more than 100 languages, items like: books, audios,videos, posters, Islamic apps and others. https://islamhouse.com/tt/main

 • Татарча

  MP4

  Намаз уку тәртибе

 • Татарча

  MP4

  Тәһарәт алу тәртибе

 • Татарча

  MP4

  Ни өчен без тәүхидне өйрәнәбез

 • Татарча

  MP4

  Аллаһка ничек иман китерергә

 • Татарча

  MP4

  Фәрештәләргә иман китерү

 • Татарча

  MP4

  Китапларга иман китерү

 • Татарча

  MP4

  Пайгәмбәрләргә иман китерү

 • Татарча

  MP4

  Кыямәт көненә иман китерү

Page : 3 - From : 1