Categories

 • Татарча

  PDF

  Кабердә бирелүче өч сорау; Дүрт кагыйдә; Ислам диненнән чыгаручы гамәлләр: төзүчесе Хәйсәм Сәрхән, әлеге китап ошбу мәсьәләләрне яктырта: 1)Кабердә бирелүче өч сорау: Әлеге кыйммәте булмаган юллама һәр мөселман кешесе белергә тиешле һәм кабердә соралучы мөһим нигезләрне үз эченә ала. Шулай ук биредә Аллаһ безгә боерган гыйбадәтләрнең кайбер төрләре һәм динебезнең баскычлары хакында да мәгълүмат бар. 2) Дүрт кагыйдә: Тәүхид кагыйдәләрен һәм аның аңлатмасын, шулай ук мөшрикләр дәлил итеп китерә торган кайбер уйдырмалар һәм аларның кире кагу хакындагы мәсьәләләрне яктыртучы кыскача юллама. 3) Ислам диненнән чыгаручы гамәлләр: Әлеге кыскача трактатта мөселманның диненә зыян салучы кайбер куркыныч гамәлләр телгә алына. Куркыныч булуына карамастан, кешеләр нәкъ менә әлеге гамәлләрне ешрак кылалар. Мөселман кешесе бу хәтәр гамәлләрдән саклану йөзеннән әлеге юлламаны яхшылап өйрәнергә тиеш. Автор әлеге китапны игътибарны җәлеп итә торган итеп төзегән: ул схемалар һәм төрле таблицалар рәвешендә. Һәр юлламадан соң имтихан һәм тикшерү сораулары бирелгән. Китап кыскача булса да, аның җитешсез яклары юк, укучыны да ялыктырмый.

 • Татарча

  PDF

  Авторның үз аңлатмасы белән бик файдалы китап,ислам дине турында һәрбер мөселман белергә тиешле мәгълүмат тупланган.

 • Татарча

  PDF

  Аллаһ әйтте: «Мине итагатьлек белән зикер итегез! Мин сезне савап вә мәгьфират белән искә алырмын. Миңа шөкер итегез һәм көферлек кылмагыз».

 • Татарча

  PDF

  Description of the prophet prayer

 • Татарча

  PDF

  Аллаһ тәгалә һәрбер гасырда Коръәнгә вә Сөннәткә чакыручы һәм ширек вә мәҗүсилек нәҗесләреннән пакьләнергә, бидгать вә хорафат караңгылыгыннан яктылыкка чыгарга ярдәм итүче галимнәрне бар итте. Әбү Хәнифә ошбулардан иделәр. Алар барысы да Коръәнгә һәм Сөннәткә тынуга кирәклектә вә бу ике асылга хыйлаф иткән барча карашны калдыруда бердәм карашта иделәр.

 • Татарча

  LINK

  Islamhouse is the biggest website for Islamic dawah in world languages. It contains free items in more than 100 languages, items like: books, audios,videos, posters, Islamic apps and others. https://islamhouse.com/tt/main

 • Татарча

  MP4

  Намаз уку тәртибе

 • Татарча

  MP4

  Тәһарәт алу тәртибе

 • Татарча

  MP4

  Ни өчен без тәүхидне өйрәнәбез

 • Татарча

  MP4

  Аллаһка ничек иман китерергә

 • Татарча

  MP4

  Фәрештәләргә иман китерү

 • Татарча

  MP4

  Китапларга иман китерү

 • Татарча

  MP4

  Пайгәмбәрләргә иман китерү

 • Татарча

  MP4

  Кыямәт көненә иман китерү

 • Татарча

  MP4

  Тәкъдиргә иман китерү

 • Татарча

  PDF

  Ураза тоту белән бәйле булган хокукый нигезләмәләр: әлеге буклет рус телендә, төзүчесе Хәйсәм Сәрхән. Әлеге буклетта автор фарыз һәм фарыз булмаган уразалар белән бәйле, шулай ук кайчан уразаны тоту тиешсез яки тыелган булуы хакындагы мөһим мәсьәләләрне яктырта. Буклетта фитр сәдәкасе һәм бәйрәм намазы белән бәйле булган мөһим хокукый нигезләмәләр һәм карарлар да урын алган.

 • Татарча

  PDF

  Пәйгамбәребез Мөхәммәднең (Аллаһның аңа сәламе һәм рәхмәте булсын) кыскача тормыш юлы һәм аның фазыйләтләре: китап рус телендә, авторы – доктор Хәйсәм Сәрхән. Китап үзенең пәйгамбәре (Аллаһның аңа сәламе һәм рәхмәте булсын), аның тәрҗемәи хәле һәм тормыш юлы, тышкы сыйфатлары һәм күркәм холкы, аның якыннары һәм хатыннары хакында белергә әз булса да теләге булган һәркем өчен кирәкле булган кыскача мәгълүматны үз эченә ала. Автор әлеге китапны игътибарны җәлеп итә торган итеп төзегән: ул схемалар һәм төрле таблицалар рәвешендә. Һәр юлламадан соң имтихан һәм тикшерү сораулары бирелгән. Китап кыскача булса да, аның җитешсез яклары юк, укучыны да ялыктырмый.

 • Татарча

  PDF

  :Мөселман өммәтенә мөһим дәресләр Бу китап динебездəге гаять əһəмиятле мəсьəлəлəрне үз эченə ала. Аның эчтəлеге дə төрле: əлеге басма битлəреннəн сез намазда укыла торган кыска сүрəлəрнең тəфсир-аңлатмаларын, кайбер гыйбадəт хөкемнəре, динебезнең əдəп-əхлагы, күркəм сыйфатлар, ширек һəм башка гөнаһлардан саклану хакында укып таныша аласыз.

 • Татарча

  PDF

  Бу кыска гына китап балалар өчен динебезне, өммәтебезне вә милләтебезне күтәрүгә бер сәбәп булсын дип әзерләнде.

 • Татарча

  PDF

  Үлем ул, ике тормыш — бетүче фәни дөнья тормышы һәм мәңгелек ахирәт тормышы — арасындагы күпер. Дөнья ахирәтнең чәчүлеге. Кем дөньялыгында изгелек эшләсә ахирәттә газабтан котылыр һәм җәннәтләрдә мәңге калыр, ә кем явызлык эшләсә җәһәннәм утында газаб кылыныр, әгәр аны Аллаһ гафу итмәсә.

Page : 2 - From : 1
feedback