Nếu thế giới không có Islam !

Giới thiệu chung

Chuyện gì xảy ra nếu như tôn giáo Islam chưa từng tồn tại? Các cuộc chiến tranh, các cuộc khủng bố, sự kiện ngày 11/9 có thật sự không xảy ra?... nhưng thật ra đại đa số những sự kiện của thế giới không liên quan đến Islam.

Download

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi