Những Việc Làm Ngoan Đạo Dẫn Lối Đến Thiên Đàng

Giới thiệu chung

Những việc làm ngoan đạo dẫn lối đến thiên đàng: trong bài viết sẽ đưa ra một số Hadith Soheeh (chính xác) nói về những việc làm ngoan đạo giúp ích được người Muslim trước Allah vào ngày phán xét.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Tả đầy đủ

  NHỮNG VIỆC LÀM NGOAN ĐẠO DẪN LỐI ĐẾN THIÊN ĐÀNG

  }الأعمال الصالحات هي الطريق إلى الجنة{

  [Tiếng Việt – Vietnamese – فيتنامي]

  Sưu Tầm & Dịch Thuật:

  Abu Zaytune Usman Ibrahim

  Kiểm duyệt:

  Abu Hisaan Ibnu Ysa

  2011 - 1432

  }الأعمال الصالحات هي الطريق إلى الجنة{

  ((باللغة الفيتنامية))

  بحث وترجمة: أبو زيتون عثمان بن إبراهيم

  المراجع: محمد زين بن عيسى

  2011 - 1432

  ijk

  Những người có đức tin và ngoan đạo vào ngày sau, họ sẽ được Allah ban thưởng một phần thưởng tốt đẹp nhất, đó chính là cuộc sống vĩnh viễn của cõi vĩnh hằng nơi Thiên Đàng. Allah đã chuẫn bị trong thiên đàng mọi thứ tốt đẹp nhất chưa từng có trên thế gian, ở đó con người sẽ mãi mãi hạnh phúc và tràn đầy niềm vui không bao giờ thấy buồn phiền hay đau khổ, ở đó con người chỉ hưởng thụ và vui chơi không âu lo hay toan tính về cái ăn cái mặc, ở đó con người sẽ thật sự hài lòng và đầy đủ không có sự thất vọng hay thiếu hụt, ở đó con người chỉ biết yêu thương và tràn ngập tiếng cười không có hận thù hay tiếng khóc, ở đó con người sẽ có mọi thứ tuyệt vời trên mọi tuyệt vời và hiện đại trên mọi hiện đại. Allah phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ الإنسان: ٢٠

  {Và khi nhìn thấy thiên đàng, chắc chắn Ngươi (Muhammad) sẽ thấy nơi đó một niềm hạnh phúc và một vương quốc vô cùng vĩ đại} Al-Insaan: 20 (chương 76), Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ السجدة: ١٦ - ١٧

  {Không một linh hồn nào biết được niềm vui sướng (của cõi cực lạc nơi thiên đàng) được giấu kín dùng làm phần thưởng cho họ về những việc thiện mà họ đã làm (trên thế gian)} Al-Sajadah: 17.

  Ai trong chúng ta không muốn được thu nhận vào thiên đàng của Allah và ai trong chúng ta muốn bị đày vào hỏa ngục? Câu trả lời là tất nhiên mọi người đều muốn được đi vào thiên đàng và không một ai lại muốn bị đày vào hỏa ngục. Thế thì làm sao để đạt được sự mong muốn này? Câu trả lời là chỉ có một con đường duy nhất đưa con người đến với thiên đàng của Allah không có một con đường nào khác đó chính là con đường ngoan đạo, Allah phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ آل عمران: ١٣٣

  {Hãy mau mau tìm đến sự tha thứ của Thượng Đế và thiên đàng rộng lớn bằng các tầng trời và trái đất được chuẩn bị làm phần thưởng cho những người ngoan đạo.} Ali I'mron: 133 (chương 3).

  Vậy, thế nào là con đường ngoan đạo để chúng ta có thể tìm đến thiên đàng vĩnh cữu? Allah phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ آل عمران: ١٣٤ - ١٣٥

  {(Những người ngoan đạo) là những ai tiêu dùng cho chính nghĩa của Allah lúc giàu cũng như lúc nghèo, những ai biết kìm hãm cơn giận và lượng thứ cho người bởi vì Allah yêu thương những ai làm điều tốt, những ai khi đã phạm điều sai quấy hoặc bất công với bản thân mình thì liền nhớ đến Allah mà cầu xin Ngài tha tội và chắc chắn không ai có thể tha tội mà chỉ có Allah mà thôi và họ sẽ không tái phạm điều sai quấy mà họ đã làm} Ali I'mron: 134 - 135 (chương 3), Allah miêu tả tiếp ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ البقرة: ٣ - ٤

  {(Những người ngoan đạo) là những người tin vào điều vô hình và chu đáo dâng lễ Salah và chi dùng những gì mà Ta đã ban cấp (cho con đường chính nghĩa của Allah); và những người tin nơi những điều mặc khải đã được ban xuống cho Ngươi (Muhammad) và những điều được ban xuống vào thời trước Ngươi; và họ tin chắc nơi đời sau.} Al-Baqoroh: 3 – 4 (chương 2).

  Tin vào điều vô hình có nghĩa là tin vào những gì mắt thường không thể nhìn thấy được nhưng thật sự hiện có như Thượng Đế Allah, các Thiên Thần, cuộc sống đời sau, sự phục sinh, thiên đàng, hỏa ngục, định mệnh v.v...

  Tin vào lời mặc khải được ban xuống cho Muhammad có nghĩa là tin vào Qur'an và mọi lời giáo huấn của Nabi Muhammad e.

  Tin vào những điều ban xuống thời trước có nghĩa là tin vào tất cả các kinh sách trước đây là những mặc khải từ Allah, chẳng hạn như kinh Tawrat xuống cho Nabi Musa, Injil xuống cho Nabi Ysa, v.v...

  Tiêu dùng cho chính nghĩa của Allah lúc giàu cũng như lúc nghèo có nghĩa là tiêu dùng tài sản để thi hành bổn phận bắt buộc như đóng zakat, chu cấp cho người có trách nhiệm phải chu cấp như vợ, con cái và cha mẹ, ông bà và sẵn sàng giúp đỡ hổ trợ cho người cần giúp trong mọi hoàn cảnh, dù giàu hay nghèo việc làm đó vẫn được duy trì.

  Kìm hãm cơn giận có nghĩa là biết dằn sự tức giận không để nó làm mất lí trí gây hoán hận cho người khác.

  Tha thứ cho người có nghĩa là dễ dàng thông cảm và sẵn sàng bỏ qua cho ai đó đã bất công hoặc gây chuyện với mình, không định tâm trả thù cho dù có khả năng làm điều đó, Allah phán bảo:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﮊ الشورى: ٤٠

  {Nhưng, ai lượng thứ và giải hòa thì Allah sẽ ban thưởng cho y.} Al-Shuro: 40 (chương 42).

  Như vậy, con đường ngoan đạo không những là đức tin nơi Allah trong trái tim mà nó còn phải được thể hiện ở thân xác qua các hành vi và những việc làm cụ thể được Allah sắc lệnh và quy định, bởi lẽ hành vi và những việc làm là biểu hiện của đức tin. Allah phán về những việc làm và hành vi của những người có đức tin:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ المؤمنون: ١ – ١١

  {Quả thật, những người có đức tin chắc chắn sẽ thành đạt. Họ là những người kính cẩn trong việc dâng lễ Salah; biết tránh xa chuyện vô bổ tầm phào; tích cực đóng Zakat; che giữ phần kín đáo của thân thể ngoại trừ với vợ hoặc với nữ tù binh nằm dưới tay phải của họ thì họ sẽ không bị khiển trách, còn những ai tìm cách vượt quá mức giới hạn thì là những kẻ phạm tội; (những người có đức tin chắc chắn thành đạt) họ là những người thực hiện đúng lời ủy thác và lời hứa; cẩn thận giữ gìn việc dâng lễ Salah. Họ là những người thừa hưởng, họ sẽ thừa hưởng thiên đàng hạnh phúc nơi mà họ sẽ vào sống đời đời.} Al-Mụminun: 1 – 11.

  Đó là một số lời kinh tiêu biểu trong Qur'an nói về những bản chất cũng như những hành vi và những việc làm của những người ngoan đạo sẽ được ban thưởng thiên đàng, còn rất nhiều câu kinh khác mà chúng ta có thể tìm hiểu và học hỏi. Và tiếp theo sẽ là một số lời giáo huấn của Nabi Muhammad e về những việc làm ngoan đạo cũng như bản chất đưa con người dễ dàng đến với thiên đàng.

  عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ t قَالَ: قَالَ e: ((يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ)) رواه مسلم.

  Ông Abu Huroyroh t thuật lại, Nabi e nói: "Vào thiên đàng toàn những người có trái tim giống như trái tim của những chú chim." Hadith do Muslim ghi lại. Ta thấy loài chim trái tim của chúng thật sự không biết lo âu hay hoang mang về bổng lộc (Rizqi) của Allah, cứ mỗi sáng chúng thanh thản rời tổ bay đi rồi chiều về với cái bìu căn tròn đầy ấp thức ăn, chúng thật sự đã tin tưởng một cách kiên định rằng Allah sẽ cho chúng Rizqi và chúng phó thác tất cả cho Thượng Đế.

  عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ t قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ e عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ: ((تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ)) رواه الترمذي وابن حبان.

  Ông Abu Huroyroh t thuật lại, có người đã hỏi Nabi e rằng điều gì đưa con người vào thiên đàng nhiều nhất thì Người nói: "Taqwa (lòng kính sợ) Allah và đức tính tốt." Hadith do Al-Tirmizy và Ibnu Hibban ghi lại.

  عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ e: ((مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)) رواه مسلم.

  Ông Abu Huroyroh t thuật lại, Nabi e nói: "Ai tìm kiếm con đường để học hỏi kiến thức đạo giáo thì Allah sẽ ban sự dễ dàng cho y trên con đường tìm đến thiên đàng." Hadith do Muslim ghi lại.

  عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ t أَنَّ رَسُولَ اللهِ e قَالَ: ((أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ )) قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ((إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ)) رواه مسلم.

  Ông Abu Huroyroh t thuật lại, Nabi e nói: "Há các người không muốn ta chỉ cho các người những việc làm mà với nó, Allah sẽ xóa đi tội lỗi của các người và sẽ đưa các người lên tầng cao (nơi thiên đàng)? Họ nói: Thưa Rasul của Allah, chúng tôi muốn chứ. Người nói: Hoàn chỉnh cho tốt việc wuđú, nhiều bước chân đến Masjid và đợi dâng lế Salah sau Salah." Hadith do Muslim ghi lại.

  قَالَ e: ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ)) رواه مسلم.

  Nabi e nói: "Ai trong các người lấy Wuđụa một cách hoàn chỉnh và tốt đẹp rồi sau đó nói:

  أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ thì cả tám cánh cổng của thiên đàng sẽ được mở để y đi vào tùy thích." Hadith do Muslim ghi lại.

  عَنْ هُرَيْرَةَ t قاَلَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ e فَقَامَ بِلاَلٌ يُنَادِى فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُولُ اللهِ e: ((مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا يَقِيناً دَخَلَ الْجَنَّةَ)) رواه مسلم.

  Ông Abu Huroyroh t kể: chúng tôi ngồi cùng Nabi e thì Bilaal đứng dậy Azaan. Khi dứt lời thì Rosul e nói: "Người nào nói giống như (lời nói người Muazzin) bằng cả lòng thành tâm (của y) thì sẽ được vào thiên đàng." Hadith do Muslim ghi lại.

  قَالَ e: ((مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِى بِهِ وَجْهَ اللهِ، بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِى الْجَنَّة)) رواه البخاري ومسلم.

  Nabi e nói: "Người nào xây dựng Masjid với lòng thành tâm vì Allah thì Allah sẽ ban cho người đó một ngôi nhà trong thiên đàng." Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.

  قَالَ e: ((خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ تَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ مَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئاً جَاءَ وَلَهُ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ)) رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

  Nabi e nói: "Năm lần dâng lễ Salah Allah đã sắc lệnh bắt buộc cho đám bầy tôi của Ngài, do đó, người nào hoàn thành nó theo đúng qui định được sắc lệnh thì người đó sẽ có một cuộc thỏa ước nơi Allah đó là y sẽ được vào thiên đàng." Hadith do Ahmad, Abu Đawood và Nasa-y ghi lại.

  عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ i تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ e يَقُولُ: ((مَنْ صَلَّى اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِىَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ))

  Bà Um Habeebah i kể: tôi đã nghe được Nabi e nói: "Ai dâng lễ Solah trong một ngày đêm mười hai Rak-at (Solah Rawatib) thì Allah sẽ xây cho một ngôi nhà trong thiên đàng." Hadith do Muslim ghi lại.

  عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ t قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِى بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِى مِنَ النَّارِ. قَالَ e: ((لَقَدْ سَأَلْتَنِى عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ)) رواه أحمد والترمذي.

  Ông Mu-az bin Jabal t nói với Thiên Sứ e: Xin Người hãy cho tôi biết việc làm đưa tôi vào thiên đàng và giúp tôi tránh xa hỏa ngục. Nabi e bảo: "Quả thật, ngươi đã hỏi về điều vĩ đại và nó quả thật sẽ dễ dàng đối với ai mà Allah ban sự dễ dàng cho y, ngươi hãy thờ phượng Allah và không tổ hợp (Shirk) với Allah một điều gì, hãy dâng lễ Salah, bố thí Zakat, nhịn chay Ramadan và hành hương Haji." Hadith do Ahmad và Tirmizi ghi lại.

  عَنْ سَهْلٍ t عَنِ النَّبِىِّ e قَالَ: ((إِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَاباً يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ)) رواه البخاري ومسلم.

  Ông Sahl t thuật lại, Nabi e nói: "Quả thật trong thiên đàng có một cái cổng tên là Arroyyan, vào ngày phán xét, những người nhìn chay sẽ đi vào thiên đàng theo cái cổng đó không có ai khác được phép vào ngoài họ cả." Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.

  عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ t أَنَّ رَسُولَ اللهِ e قَالَ: ((الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ)) رواه البخاري ومسلم.

  Ông Abu Huroyroh t thuật lại, Nabi e nói: "Lần đi hành hương Umroh này đến lần đi hành hương Umroh khác, giữa chúng là sự tha thứ tội lỗi và hành hương Haji được chấp nhận thì không có phần thưởng nào khác ngoài thiên đàng." Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.

  Cầu xin Allah ban sự dễ dàng cho chúng ta trên con đường tìm đến thiên đàng và xin Ngài chấp nhận những gì chúng ta đã làm cho con đường chính nghĩa của Ngài cũng như trong sự thờ phượng Ngài!!!

  Sưu Tầm & Dịch Thuật:

  Abu Zaytune Usman Ibrahim

  Các tác phẩm khoa học: