Thông Tin Về Thiên Đàng Từ Qur’an & Hadith

Giới thiệu chung

Thông Tin Về Thiên Đàng Từ Qur’an & Hadith: đây là bài viết miêu tả về thiên đàng như miêu tả về sắc đẹp tuyệt vời của thiên đàn, về vách tường, về thức ăn, về dân cư, về cuộc sống ở thiên đàn, về chợ búa... đây chính là phần thưởng vĩ đại mà Allah đã chuẩn bị sẵn để ban thưởng cho những bề tôi trung kiên, đức hạnh của Ngài, họ sẽ vĩnh viễn đời đời ở nơi đó. Bài viết này được trích ra từ Thiên Kinh Qur’an và những Hadith Soheeh (chính xác).

Download
Thông tin phản hồi