Thông Tin Về Thiên Đàng Từ Qur’an & Hadith

Giới thiệu chung

Thông Tin Về Thiên Đàng Từ Qur’an & Hadith: đây là bài viết miêu tả về thiên đàng như miêu tả về sắc đẹp tuyệt vời của thiên đàn, về vách tường, về thức ăn, về dân cư, về cuộc sống ở thiên đàn, về chợ búa... đây chính là phần thưởng vĩ đại mà Allah đã chuẩn bị sẵn để ban thưởng cho những bề tôi trung kiên, đức hạnh của Ngài, họ sẽ vĩnh viễn đời đời ở nơi đó. Bài viết này được trích ra từ Thiên Kinh Qur’an và những Hadith Soheeh (chính xác).

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Tả đầy đủ

  THÔNG TIN VỂ THIÊN ĐÀNG TỪ QUR'AN & HADITH

  } الأخبار عن الجنة من القرآن والسنة {

  [Tiếng Việt – Vietnamese – فيتنامي]

  Sưu Tầm & Dịch Thuật:

  Abu Zaytune Usman Ibrahim

  Kiểm duyệt:

  Abu Hisaan Ibnu Ysa

  2011 - 1432

  } الأخبار عن الجنة من القرآن والسنة {

  « باللغة الفيتنامية »

  إعداد وترجمة: أبو زيتون عثمان بن إبراهيم

  مراجعة: محمد زين بن عيسى

  2011 - 1432

  ijk

  Lời phán trong Qur'an về thiên đàng:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ آل عمران: ١٣٣

  {Hãy mau mau tìm đến sự tha thứ của Thượng Đế và thiên đàng rộng lớn bằng các tầng trời và trái đất (gọp lại) được chuẩn bị làm phần thưởng cho những người ngoan đạo.} Ali I'mron: 133 (chương 3).

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ السجدة: ١٧

  {Không một linh hồn nào biết được niềm vui sướng (của cõi cực lạc nơi thiên đàng) được giấu kín dùng làm phần thưởng cho họ về những việc thiện mà họ đã làm (trên thế gian).} Al-Sajadah: 17 (chương 32).

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﮊ الرعد: ٣٥

  {Hình ảnh về thiên đàng đã được hứa ban cho những người ngoan đạo là (ngôi vườn) đầy bóng mát, trái cây không dứt mùa và bên dưới có các dòng sông chảy…} Al-Ro'd: 35 (chương 13).

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮊ محمد: ١٥

  {Hình ảnh về thiên đàng đã được hứa ban cho những người ngoan đạo là nơi có các dòng sông chảy: các dòng sông nước ngọt trong vắt không hôi tanh, các dòng sông sữa tươi không đổi mùi vị, các dòng sông rượu ngon cho những người thích uống và các dòng sông mật ong tinh khiết, và ở đó có đủ loại trái cây ngon ngọt cùng với sự tha thứ của Thượng Đế.} Muhammad: 15 (chương 47).

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ البقرة: ٢٥

  {Hãy báo tin vui cho những người có đức tin và làm việc thiện rằng họ sẽ được ban thưởng những ngôi vườn bên dưới có các dòng sông chảy. Mỗi khi họ được cung cấp trái cây của chúng làm thực phẩm, họ nói: "Đây là những gì mà chúng ta đã được ban cho trước đây." Và họ sẽ được ban cho những thứ khác tương tự, và trong thiên đàng họ sẽ có những người vợ trong sạch và họ sẽ sống ở đó đời đời.} Al-Baqoroh: 25 (chương 2).

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ الإنسان: ١٤ - ٢٠

  {Bóng mát của thiên đàng che (những người dân trong đó) ngay sát bên trên họ cùng với trái cây từng chùm lủng lẳng gần tầm tay hái * Những bình chứa bằng bạc và những chiếc ly cao chân bằng thủy tinh được chuyền đi quanh giữa họ * Những chiếc bình chứa bằng bạc thì trong như pha lê, họ sẽ định mức lượng của chúng * Họ sẽ được cho uống từ một cái cốc chứa dung hợp gừng * Trong thiên đàng có một ngọn suối được gọi là Salsabil * Trong thiên đàng có những thiếu niên vĩnh viễn tươi trẻ đi vòng quanh để hầu hạ, khi thấy chúng thì cứ ngỡ đó là những hạt trân châu rải rác * Khi nhìn thấy thiên đàng, Ngươi (Muhammad) sẽ thấy nơi đó niềm hạnh phúc và một vương quốc vĩ đại.} Al-Insaan: 14 – 20 (chương 76).

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ الغاشية: ١٠ - ١٦

  {Trong thiên đàng cao đẹp * Không nghe thấy lời nhảm nhí hay thô tục * Có suối nước chảy * Có bệ ngồi cao * Có cốc nước giải khát dọn sẵn * Có gối tựa sắp thành hàng * Có thảm trải xinh đẹp.} Al-Ghoshiyah: 10 – 16 (chương 88).

  ﭧ ﭨ ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ الحج: ٢٣

  {Trong thiên đàng, họ sẽ được trang điểm bằng vòng vàng, ngọc trai và trang phục của họ sẽ là gấm lụa.} Al-Haj: 23 (chương 22).

  ﭧ ﭨ ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ الإنسان: ٢١

  {Họ sẽ mặc áo lụa mịn màu xanh có thêu trổ xinh đẹp. Họ sẽ đeo vòng tay bằng bạc.} Al-Insaan: 21 (chương 76).

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ الرحمن: ٧٦

  {Họ tựa mình nằm nghỉ trên những chiếc gối màu xanh và trên những tấm thảm đẹp đẽ.} Al-Rohmaan: 76 (chương 55).

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ الإنسان: ١٣

  {Họ nằm nghỉ trên những chiếc tràng kỷ và không cảm thấy sức nóng mặt trời cũng như không giá lạnh.} Al-Insaan: 13 (chương 76).

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ الدخان: ٥١ - ٥٥

  {Quả thật, những người ngoan đạo biết kính sợ Allah chắc chắn sẽ được ở một nơi an toàn * Giữa các ngôi vườn và suối nước * Họ sẽ được trang phục với lụa là và gấm thêu ngồi đối diện cùng nhau * Và TA (Allah) sẽ kết hôn họ với các tiên nữ có đôi mắt to trữ tình * Họ sẽ tha hồ yêu cầu đủ loại hoa quả một cách an lành.} Al-Dukhon: 51 – 55 (chương 44).

  ﭧ ﭨ ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ الزخرف: ٧٠ – ٧٣

  {Nào hãy vui vầy bước vào thiên đàng, các ngươi cùng với vợ của các ngươi (những người ngoan đạo) * Đĩa ăn và tách uống bằng vàng sẽ được mang đến vòng quanh, có tất cả mọi thứ mà mỗi linh hồn mong ước, tất cả đều đẹp mắt, và các ngươi sẽ ở trong đó hưởng thụ đời đời * Đấy là thiên đàng mà các ngươi sẽ thừa hưởng vì những điều tốt mà các ngươi đã làm (trên thế gian) * Trong đó sẽ có rất nhiều hoa quả cho các ngươi dùng.} Al-Zukhruf: 70 - 73 (chương 43).

  ﭧ ﭨ ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ... ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ الواقعة: ١٢ - ٢٣

  {Trong những ngôi vườn hạnh phúc ... Trên những chiếc tràng kỷ lót vàng và cẩm thạch * Tựa mình trên đó, mặt đối mặt * Được phục dịch bởi các thiếu niên trẻ trung đi vòng quanh * Mang những cốc uống, bình chứa và tách uống từ những suối nước trong * Không bị nhức đầu cũng như không choáng váng khi uống vào * Có đủ loại trái cây tha hồ lựa chọn * Có đủ loại thịt chim mà họ ưa thích * Có những tiên nữ với đôi mắt to trữ tình * Giống như những viên ngọc trai được giữ kỹ làm bạn.} Al-Waqiah: 12, 15 – 23 (chương 56).

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ الواقعة: ٢٥ – ٢٦

  {Trong thiên đàng sẽ không thấy những câu chuyện tầm phào và tội lỗi * Mà chỉ có lời chào an lành Salam, Salam.} Al-Waqi-a'h: 25 – 26 (chương 56).

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ الواقعة: ٢٨ – ٣٣

  {(Người dân thiên đàng) sẽ ở giữa những cây Bách Hương không gai góc * Những cây chuối ra trái chồng lên nhau * Có bóng mát tỏa rộng * Nước chảy tràn trề * Hoa quả dồi dào * Không dứt mùa cũng như không thiếu hụt.} Al-Waqi-a'h: 28 – 33 (chương 56).

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ يونس: ٢٦

  {Những ai làm tốt sẽ nhận được phần thưởng tốt nhất và được ban thêm.} Yunus: 26 (chương 10).

  Phần thưởng tốt nhất chính là thiên đàng bởi vì không có cõi sống nào tốt đẹp hơn thiên đàng và "phần ban thêm" chính là được nhìn thấy gương mặt cao quý của Allah.

  Thông tin thiên đàng từ lời của Rasul e:

  عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ e: ((قَالَ اللهُ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنَ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنَ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ)) متفق عليه.

  Ông Abu Huroiroh t thuật lại, Nabi e nói: "Allah phán: TA đã chuẩn bị cho bầy tôi ngoan đạo của TA những thứ mà không một đôi mắt nào từng nhìn thấy, không một đôi tai nào từng nghe qua và cũng không có một trái tim con người phàm tục nào cảm nhận và hình dung được nó." Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.

  عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ t قَالَ: قُلْنَا: الْجَنَّةُ مَا بِنَاؤُهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ e: ((لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَمِلاَطُهَا الْمِسْكُ الأَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ يَدْخُلْهَا يَنْعَمْ وَلاَ يَبْأَسْ وَيُخَلَّدْ وَلاَ يَمُوتْ لاَ تَبْلَى ثِيَابُهُمْ وَلاَ يَفْنَى شَبَابُهُم)) رواه أحمد والترمذي.

  Ông Abu Huroiroh t kể: chúng tôi hỏi Nabi e về vách tường ở thiên đàng như thế nào? Người đáp: "Cấu trúc của thiên đàng có thành bằng gạch vàng và gạch bạc được kết dính bằng xạ hương, sỏi đá của nó là những hạt ngọc trai và hồng ngọc, đất của nó là nghệ tây. Ai vào đó sẽ hạnh phục không buồn lo, sẽ sống mãi không phải chết, quần áo của y sẽ không hề cũ cũng như sự trẻ trung y chẳng hề bị tàn phai." Hadith do Ahmad và Tirmizi ghi lại.

  قَالَ رَسُولُ اللهِ e: ((إِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِى سَبِيلِ اللهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ)) رواه البخاري.

  Nabi e nói: "Quả thật, trong thiên đàng có cả thảy một trăm tầng cấp mà Allah dành làm phần thưởng cho những người chiến đấu vì con đường chân lý của Ngài, khoảng cách giữa các tầng rộng như khoảng cách giữa các tầng trời và trái đất. Do đó, khi các người cầu xin Allah, hãy cầu xin Ngài tầng cấp Firdaus bởi nó là trung tâm của thiên đàng, là tầng cấp cao nhất trong thiên đàng, là nơi bắt nguồn của các dòng sông trong thiên đàng và phía trên nó chính là Ngai Vương của Đấng Độ Lượng." Hadith do Al-Bukhari ghi lại.

  عَنْ سَهْلٍ t عَنِ النَّبِىِّ e قَالَ: ((إِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) رواه البخاري ومسلم.

  Ông Sahl t thuật lại, Nabi e nói: "Trong thiên đàng, có tám cổng trong đó có một cổng tên là Al-Royyan dành riêng cho những người nhịn chay." Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.

  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ t عَنِ النَّبِىِّ e قَالَ: ((إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِى ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا)) رواه مسلم.

  Ông Anas t nói thuật lại, Nabi e nói: "Quả thật trong thiên đàng, có một cái cây mà một người cưỡi thậm chí phải đi cả một trăm năm vẫn chưa ra khỏi bóng mát của nó." Hadith do Muslim ghi lại.

  عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ t عَنِ النَّبِىِّ e قَالَ: ((إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَيُونَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَيُونَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّىَّ الْغَابِرَ فِى الأُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ ، لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ)) رواه البخاري.

  Ông Abu Sa-i'd bin Al-Khudry t nói thuật lại, Nabi e nói:"Quả thật người dân trong thiên đàng sẽ nhìn thấy các tầng bên trên họ giống như họ nhìn thấy những vì sao lấp lánh đang trôi trên trời ở hướng đông hay ở hướng tây do sự hơn kém hồng phúc giữa họ." Hadith do Al-Bukhari ghi lại.

  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ t أَنَّ رَسُولَ اللهِ e قَالَ: ((إِنَّ فِى الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ مُجَوَّفَةٍ، عَرْضُهَا سِتُّونَ مِيلاً)) رواه البخاري ومسلم.

  Ông Abdullah bin Qois thuật lại, Nabi e nói: "Quả thật, người có đức tin được ban thưởng trong thiên đàng một cái lều được làm bằng một viên ngọc trai trống rỗng duy nhất có chiều dài sáu mươi dặm." Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại.

  (sáu mươi dặm tương đương khoảng 96 km)

  عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ t قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ e: ((أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّىٍّ فِى السَّمَاءِ إِضَاءَةً لاَ يَتَغَوَّطُونَ وَلاَ يَبُولُونَ وَلاَ يَتْفِلُونَ وَلاَ يَمْتَخِطُون آنِيَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ، أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَمَجَامِرُهُمُ الأَلُوَّةُ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ، أَخْلاَقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى طُولِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعًا)) رواه مسلم.

  Ông Abu Huroiroh t thuật lại, Nabi e nói: "Quả thật, nhóm người đầu tiên vào thiên đàng trong cộng động Ta mang diện mạo của vầng trăng đêm rằm, nhóm kế tiếp sẽ mang diện mạo của ngôi sao sáng nhất trên bầu trời rồi nhóm kế tiếp kém hơn. Họ sẽ không có nhu cầu đại tiện hay tiểu tiện, không hỉ mũi cũng không khạc nhổ, những chiếc lược và đồ dùng của họ làm bằng bạc và vàng, than đốt của họ là trầm hương, mồ hôi của họ là hương thơm xạ hương, mỗi người họ được ban cho hai người vợ mà phần tủy bên trong cẳn chân các nàng được nhìn thấy xuyên qua lớp thịt, bản chất của những người dân thiên đàng như nhau và họ mang chiều cao của tổ phụ của họ Adam là sáu mươi khuỷu tay." Hadith do Muslim ghi lại.

  عَنْ جَابِرٍ t قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ e يَقُولُ: ((إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلاَ يَتْفُلُونَ وَلاَ يَبُولُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ وَلاَ يَمْتَخِطُونَ)) قَالُوا: فَمَا بَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ: ((جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ)) رواه مسلم.

  Ông Jabir t kể: chính tôi nghe được Nabi e nói: "Quả thật, người trong thiên đàng sẽ ăn và uống tuy nhiên sẽ không khạc nhổ, không tiểu tiện hay đại tiện và cũng không hỉ mũi" Có lời bảo: Vậy thức ăn sẽ bài tiết thế nào? Người bảo: "Sự ợ và mồ hôi có mùi thơm xạ hương." Hadith do Muslim ghi lại.

  عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ t عَنْ رَسُولِ اللهِ e قَالَ: ((إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِائَةِ رَجُلٍ فِى الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالشَّهْوَةِ وَالْجِمَاعِ وَحَاجَةُ أَحَدِهِمْ عَرَقٌ يَفِيضُ مِنْ جُلُودِهِمْ مِثْلُ رِيحِ الْمِسْكِ فَإِذَا الْبَطْنُ قَدْ ضَمُرَ)) رواه أحمد والنسائي.

  Ông Zaid bin Arqom t thuật lại, Rosul e nói: "Quả thật, mỗi một người trong thiên đàng sẽ được ban cho sức lực và sự khỏe mạnh bằng cả trăm người trong việc ăn uống cũng như khả năng tình dục và sự ham muốn tình dục và nhu cầu bài tiết của họ sẽ là những giọt mồ hôi mang hương thơm xạ hương được tiết ra qua da của họ, do đó bụng của họ vẫn cứ thon gọn." Hadith do Ahmad và Nasa-i ghi lại.

  قَالَ e: ((مَوْضِعُ قَدَمٍ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الأَرْضِ، لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَمَلأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحاً)) رواه البخاري.

  Nabi e nói: "Một chỗ nhỏ bằng bàn chân nơi thiên đàng tốt đẹp hơn cả thế gian và mọi thứ trong nó. Dẫu chỉ một người phụ nữ trong thiên đàng xuất hiện ra trên trái đất thì trái đất sẽ tỏa sáng và đầy hương thơm." Hadith do Bukhari ghi lại.

  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ t أَنَّ رَسُولَ اللهِ e قَالَ: ((إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَسُوقاً يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُو فِى وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالاً فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالاً فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً. فَيَقُولُونَ وَأَنْتُمْ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً)) رواه مسلم.

  Ông Anas bin Malik t thuật lại, Nabi e nói: "Quả thật, trong thiên đàng có một siêu thị mà mỗi ngày thứ sáu mọi người sẽ đến đó rồi có một cơn gió phía bắc thổi đến lùa vào gương mặt và quần áo của họ làm họ trở nên tươi đẹp thêm. Rồi mỗi khi trở về với người thân của họ, mỗi người trong họ sẽ khen ngợi vẻ đẹp của nhau, người thân họ bảo: "Thề bởi Allah, các người thật sự trở nên tươi đẹp hơn !" và họ đáp lại: "Thề bởi Allah, các người cũng vậy thật sự trở nên tươi đẹp hơn !" Hadith do Muslim ghi lại.

  عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ وَأَبِى هُرَيْرَةَ k عَنِ النَّبِىِّ e قَالَ: ((يُنَادِى مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلاَ تَسْقَمُوا أَبَداً وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلاَ تَمُوتُوا أَبَداً وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلاَ تَهْرَمُوا أَبَداً وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلاَ تَبْتَئِسُوا أَبَداً فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ﮋ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﮊ (الأعراف: ٤٣))). رواه مسلم.

  Ông Abu Sa-i'd Al-Khudry và Abu Huroiroh k đồng thuật lại, Nabi e nói: "(Khi người dân thiên đàng đã vào thiên đàng) thì sẽ có tiếng gọi bảo: "Quả thật, các ngươi sẽ mãi mãi khỏe mạnh không bao giờ bệnh hoạn, các ngươi sẽ sống mãi không bao giờ chết, các ngươi sẽ trẻ mãi không bao giờ già nua, và các ngươi sẽ mãi hạnh phúc không bao giờ khổ đau và đó chính là lời phán của Allah: {Và có tiếng hô lớn: "Đấy là thiên đàng của các ngươi, các ngươi hãy thừa hưởng nó vì những điều mà các ngươi đã làm."} Al-A'raaf: 43 (chương 7)" Hadith Muslim ghi lại.

  عَنْ صُهَيْبٍ t عَنِ النَّبِىِّ e قَالَ: ((إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ نَادَى مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ مَوْعِداً يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ. فَيَقُولُونَ وَمَا هُوَ؟ أَلَمْ يُثَقِّلِ اللهُ مَوَازِينَنَا وَيُبَيِّضْ وُجُوهَنَا وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَيُنْجِنَا مِنَ النَّارِ. قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَاللهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ وَلاَ أَقَرَّ لَأَعْيُنِهِم)) رواه مسلم.

  Ông Suhaib t thuật lại, Nabi e nói: "Khi người dân thiên đàng đã vào thiên đàng thì có tiếng gọi bảo: Này hỡi người dân thiên đàng! Quả thật các ngươi đã có một cuộc hẹn nơi Allah và Ngài muốn hoàn thành lới hứa đó cho các ngươi. Người dân thiên đàng nói: Là gì thế? Chẳng phải Ngài đã làm nặng chiếc cân của chúng tôi, làm tươi sáng gương mặt của chúng tôi, chẳng phải Ngài đã cho chúng tôi vào thiên đàng và cứu chúng tôi khỏi hỏa ngục đó sao? Thế là, Allah vén màn chắn để cho người dân thiên đàng nhìn thấy Ngài và xin thề bởi Allah, thật sự những gì mà Allah ban cho họ không có thứ chi yêu thích hơn là được nhìn thấy Ngài cũng như không có thứ chi làm cho họ vui sướng hơn điều đó." Hadith Muslim ghi lại.

  عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ t قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ e: ((إِنَّ اللهَ يَقُولُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ . يَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ. فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ. فَيَقُولُ: أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالُوا: يَا رَبِّ وَأَىُّ شَىْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِى فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا)) رواه مسلم.

  Ông Jabir t thuật lại, Rosul e nói: "Quả thật, Allah đã nói với người dân thiên đàng: Này hỡi người dân thiên đàng! Họ đồng đáp: chúng tôi lắng nghe đây Thượng Đế của chúng tôi. Allah tiếp: Các ngươi có hài lòng không? Họ đáp: Thưa Thượng Đế, làm sao bầy tôi không hài lòng khi Ngài thật sự đã ban cho bầy tôi những thứ mà Ngài đã chưa từng ban cho một ai khác trong đám tạo vật của Ngài. Allah bảo: TA sẽ cho các ngươi điều tốt hơn thế. Họ đáp: Thưa Thượng Đế, có điều gì tốt hơn thế nữa? Allah nói:TA ban cho các ngươi sự hài lòng của TA và TA sẽ không bao giờ phẫn nộ với các ngươi nữa." Hadith Muslim ghi lại.

  Cầu xin Allah ban cho chúng ta được vào thiên đàng của Ngài và xin được nhìn thấy Ngài!

  Cầu xin Allah hãy làm cho trái tim của chúng ta lúc nào cũng tha thiết nghĩ đến thiên đàng vĩnh cữu!

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ الفجر: ٢٧ - ٣٠

  {Này hỡi những linh hồn thanh thản! * Hãy trở về với Thượng Đế của các ngươi trong sự hài lòng * Hãy vào cùng với đám bầy tôi đức hạnh của TA * Và hãy đi vào thiên đàng của TA!!!} Al-Fajr: 27 – 30 (chương 89).

  Sưu Tầm & Dịch Thuật:

  Abu Zaytune Usman Ibrahim