Giá Trị Ngày A’rafah & Tâm Trạng Người Xưa Trong Ngày Này

Thông dịch: Abu Hisaan Ibnu Ysa

common_publisher: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Trong bài viết sẽ phân tích giá trị đích thực của ngày trọng đại A’rafah, tâm trạng của người xưa như thế nào khi đang ở trên vùng đất linh thiêng A’rafah. Đối với người không làm Haj cần phải làm gì và người làm Haj cần phải làm sao.

Download
Thông tin phản hồi