Giá Trị Ngày A’rafah & Tâm Trạng Người Xưa Trong Ngày Này

Thông dịch: Abu Hisaan Ibnu Ysa

người đăng tải: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Trong bài viết sẽ phân tích giá trị đích thực của ngày trọng đại A’rafah, tâm trạng của người xưa như thế nào khi đang ở trên vùng đất linh thiêng A’rafah. Đối với người không làm Haj cần phải làm gì và người làm Haj cần phải làm sao.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này