Địa Vị & Vai Trò Của Phụ Nữ Trong Islam

HTML

Chủ bút : Abu Hisaan Ibnu Ysa

common_publisher: Văn phòng Al-Rabwah

Các nguồn gốc:

Văn phòng Al-Rabwah

Các tác phẩm khoa học:

Giới thiệu chung

Địa Vị & Vai Trò Của Phụ Nữ Trong Islam: Bài viết chứng minh rằng Islam là tôn giáo luôn tôn trọng và đề cao vai trò phụ nữ chứ không như lời vu khống đơn phương của kẻ thù, bài viết được tổng hợp từ hai bài thuyết giảng của Sheikh Muhammad Hassaan quốc tịch Ai Cập nói về “quyền lợi của phụ nữ trong Islam và sự tôn trọng phụ nữ trong Islam” và bài thuyết giảng của Sheikh Muhammad Al-Jardi.

Thông tin phản hồi