Địa Vị & Vai Trò Của Phụ Nữ Trong Islam

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Địa Vị & Vai Trò Của Phụ Nữ Trong Islam: Bài thuyết giảng thứ sáu này chứng minh rằng Islam là tôn giáo luôn tôn trọng và đề cao vai trò phụ nữ chứ không như lời vu khống đơn phương của kẻ thù, bài viết được tổng hợp từ hai bài thuyết giảng của Sheikh Muhammad Hassaan quốc tịch Ai Cập nói về “quyền lợi của phụ nữ trong Islam và sự tôn trọng phụ nữ trong Islam” và bài thuyết giảng của Sheikh Muhammad Al-Jardi.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: