Ngày Sau - Cuộc Sống Cõi Barzakh

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Bài thuyết giảng trình bày về cuộc sống cõi mộ mà theo tiếng Ả Rập gọi là Barzakh, với dẫn chứng bằng các Hadith Soheeh.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này