Tawhid - Thờ Phượng Allah Bằng Sợ Hãi, Hi Vọng & Yêu Thương

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Bài thuyết giảng thứ sáu phân tích rằng việc thờ phượng Allah chỉ hoàn chỉnh khi mỗi người hội tụ đủ ba điều sợ hãi, hi vọng và yêu thương Allah.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này