Wali Của Allah Và Những Karomah

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Bài thuyết giảng giải thích một hiểu lầm về cho rằng ai đó hoặc ai đó tự xưng mình là Waly của Allah, vậy đức tính họ ra sao và những bản năng nổi trội của họ là gì ?

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này